เพลเจียริซึม - การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ

ตอนที่ 1 ของทั้งหมดสามตอน

ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 มีนาคม 2537

ตอนที่ 2 ของทั้งหมดสามตอน

ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 มีนาคม 2537

ตอนที่ 3 ของทั้งหมดสามตอน

ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 มีนาคม 2537

Plagiarism - การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ

ดุลพาห วารสารกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ปีที่ 40 เล่มที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536)

ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์

 

จรรยาบรรณนักวิจัย - Researcher's Ethics

สไลด์ประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในโปรแกรมธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Technopreneurship and Innovation Management Program หรือ CU-TIP)

First Edition BE2551-AD2008, Second Edition BE2554-AD2011