อารัมภบท

ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2557 นกหวีดถูกใช้เป็นสัญญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย  ผู้ที่เดินทางผ่านบริเวณที่มีการชุมนุม จะได้เห็นนกหวีดเป็นร้อยๆ แบบ ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายอยู่สองข้างทางพร้อมกับสายห้อยคอลายธงไตรรงค์  ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไปชุมนุมกับ กปปส. และองค์กรเครือข่าย ก็ซื้อหานกหวีดมาห้อยคอ หลายคนมีนกหวีดมากกว่าหนึ่งตัว บ้างก็เริ่มสะสมนกหวีด บางคนมีนกหวีดหลายสิบตัวหรืออาจจะถึงร้อยตัว แต่คงจะมีน้อยคน ที่สนใจศึกษาความเป็นมาของนกหวีด และเทคโนโลยีเบื้องหลังการที่นกหวีดสร้างเสียงได้ และการที่นกหวีดต่างชนิดกันให้เสียงต่างกัน รวมทั้งการวัดความดังของนกหวีดด้วย  ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปสู่ประชาชน จึงได้เริ่มเขียนหนังสือขนาด 20 บท เกี่ยวกับนกหวีดขึ้น โดยมีบทแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของนกหวีด ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ในบทความนี้ ท่านที่สนใจจะหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่าน  โปรดอดใจรออีกสักหน่อยกว่าหนังสือจะเสร็จสมบูรณ์