1st Pathway Camp: แหวกวิถีชีวโมเลกุล

ค่ายนี้เป็นค่ายระดับมัธยมศึกษา สำหรับเยาวชนที่สนใจการศึกษาต่อในสาขาชีวเคมี

จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2558 โดยนิสิตภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมมิวสิควิดิโอ What is the pathway? ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนิสิตภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมวิดิโอบรรยากาศจากค่ายฯ

ดู Gallery ภาพถ่ายจากค่ายฯ

เยี่ยมชม facebook ของค่ายฯ