งานอุปสมบท ดร. ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ 17 พฤษภาคม 2559

ปลงผม

เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันปลงผมอาจารย์ศุภอรรจ ลงบนใบบัว ซึ่งสุดท้ายจะนำไปลอยน้ำ

นาคเข้าพิธีในพระอุโบสถ

หลังจากปลงผม อาบน้ำชำระร่างกาย และแต่งกายด้วยชุดนาคตามประเพณีแล้ว พิธีในพระอุโบสถกำลังจะเริ่มขึ้น

บวชเป็นพระแล้ว

พิธีกรรมในพระอุโบสถกำลังจะเสร็จสิ้นลง

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ศ. ดร. เปี่ยมสุข และ รศ. ดร. นภา 16 กย. 59

ศ. ดร. เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

อาจารย์เปี่ยมสุขกำลังเล่าถึงความประทับใจในภาควิชาฯ

ถ่ายรูปหมู่กับ รศ. ดร. กำจัด มงคลกุล

ผู้เกษียณอายุ หัวหน้าภาควิชาฯ และอดีตหัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมถ่ายรูปกับ รศ. ดร. กำจัด มงคลกุล อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. นภา ศิวรังสรรค์

อาจารย์นภา กำลังเล่าประวัติการเรียนและการทำงานอย่างละเอียด

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีวเคมี จุฬาฯ กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ. ดร. รัฐ พิชญางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี กำลังอ่านคำถาม และอธิบายคำตอบ

การรวมคะแนน

นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาชีวเคมี กำลังรวมคะแนนของทีมต่างๆ

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันในทีมจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ กำลังตั้งใจฟังคำถาม และคิดหาคำตอบ

การทัศนศึกษาของอาจารย์ที่เกษียณอายุ กันยายน 2558

หนังใหญ่ที่วัดขนอน

ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย เยี่ยมชมประวัติและวิธีการแสดงหนังใหญ่ ที่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

การแสดงบนเวที

ที่หัวหิน คณาจารย์และบุคลากร ที่เกษียณอายุในปี 2558 จำนวนกว่า 200 ท่าน ร่วมในการแสดงบนเวที

ถ่ายรูปหมู่

คณาจารย์และบุคลากร จากคณะต่างๆ ถ่ายรูปหมู่ ไว้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างในรูปนี้ เป็นกลุ่มของคณะครุศาสตร์

ค่าย 1st Pathway Camp แหวกวิถีชีวโมเลกุล 2558

กิจกรรมในห้องประชุม

ส่วนหนึ่งของค่าย จัดขึ้นที่ห้องประชุมในอาคารมหามกุฎ ซึ่งมีระบบปรับอากาศอย่างดี

ถ่ายรูปหมู่

ชาวค่าย พี่ๆ ชีวเคมี และคณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ที่หน้าอนุสาวรีย์สองรัชกาล

สันทนาการ

กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการต่างๆ จัดขึ้นที่โถงล่างอาคารมหามกุฎ

วันพระราชสมภพ สมเดีจพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2558

จุดเทียนที่วัดปทุมวนาราม

คณาจารย์และนิสิต จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมพลในเต็นท์ที่วัดปทุมวนารามตั้งแต่ยังไม่ค่ำ

อาจารย์และนิสิตถวายพระพร

หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาชีวเคมี ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพร

อาจารย์อาวุโสถวายพระพร

ศ.ดร. เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และ รศ. ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย์ เป็นตัวแทนของภาควิชาชีวเคมี ในการถวายพระพร ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ

Clicking on a photo will take user to a respective gallery of photos from the event.